Kan een inbraakwerende kluis diefstal voorkomen?

Inbraakwerend: Wat houdt het in?

Inbraakwerende kluizen zijn dusdanig gemaakt dat het forceren van de kluis wordt vertraagd, zodat de inhoud van de kluis wordt beschermd. Want een belangrijk feit is dat je moet beseffen bij het aanschaffen van een kluis, is dat elke kluis te kraken is. In hoeverre de kluis inbraakwerend is, wordt bepaald door enkele factoren. De bouw van de kluis bepaalt voor een deel de inbraakwerendheid. Naast de bouw bepaalt ook de manier van bevestiging de weerstand. Het slot kan ook een beïnvloedende factor zijn.

 De mate van inbraakwerendheid

De indicatie waardeberging geeft in grote mate aan hoe inbraakwerend een kluis is. Deze term geeft aan wat de verzekering dekt als er contanten of kostbaarheden in de kluis worden opgeborgen. Ze gaan hier uit van een onbewaakt, onbewoond en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. De verzekering kan van de dekkingsindicatie afwijken mochten er extra maatregelen genomen worden. De dekkinigsindicatie wordt bepaald door bepaalde certificaten die de kluizen krijgen nadat ze zorgvuldig getest worden.

Testen

De kluizen worden in onafhankelijke testinstituten getest in hoeverre ze inbraakwerend zijn. Men probeert daar de kluis open te breken. Dit doen ze door verschillende technieken toe te passen. Uit deze testen komt een weerstandswaarde van de inbraakwerende kluis. Daarbij wordt ook in acht genomen welk gereedschap er is gebruikt en hoeveel tijd het openen in beslag nam. Deze resultaten leiden tot een indicatie waardeberging.

De normen en certificaten van een inbraakwerende kluis 

Uiteindelijk worden de kluizen ingedeeld in verschillende veiligheidsnormen met een certificaat. Uit het certificaat kunt u de mate van inbraakwerendheid opmaken. Dit hebben we voor u onderverdeeld in het uitklapmenu.

Normen inbraakwerendheid

 

Voor meer informatie over de normen, certificaten, verankeren en onze inbraakwerende kluizen kunt u bellen of mailen voor een vrijblijvend advies!

Een kluis van minder dan 1000 kg moet altijd verankerd worden!

Laat een bericht achter